Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

Credibly synthesize visionary systems before functionalized channels. Dynamically enable intermediated relationships through.

Tanečná výuka teens

  • Domov
  • Tanečná výuka teens

Dievčatá vo veku 10 – 19 rokov sú v našej tanečnej škole rozdelené do troch vekových a výkonnostných kategórii :

QUEENS vek 10 – 11, TEENS vek 12 – 14 a GROUP vek 15 – 18.

Dievčatá trénujú 2-krát týždenne 1,5 hodiny. Čím vyššia je veková kategória, tým vyššia je obtiažnosť tréningov a nároky trénerov. Od dievčat vyžadujeme, aby si doma trénovali a opakovali všetko nové, čo sa na tréningu naučili. Bez domácich tréningov progres nie je možný. 

Tréningy sú prioritne zamerané na výuku moderných latinskoamerických tancov – salsa, merengue, mambo, samba, cumbia. Okrem týchto základných tanečných štýlov je súčasťou tréningov aj technika tanca (jazz alebo contemporary) a výuka moderných, štýlových choreografií na aktuálne a známe hudobné hity.

Škola je známa svojou náročnosťou ale súčasne i láskavým a ľudským prístupom. Ponúkame zodpovednosť a spoľahlivosť a rovnaký prístup žiadame aj od detí a ich rodičov. V škole dohliadame na pekné vzájomné vzťahy a slušné vystupovanie. Deti sa tak učia správnym sociálnym návykom a okrem telesných dispozícii tak pozitívne formujú aj svoju osobnosť.