Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

Credibly synthesize visionary systems before functionalized channels. Dynamically enable intermediated relationships through.

Cenník

Latino Dance - Deti a teens

SKUPINA vek
k 1.9.2024
hodín týždenne hodín ročne ROČNÉ ŠKOLNÉ* 4 skúšobné lekcie noví členovia
aktívni členovia noví členovia
MINI 4 - 5 roky 2 80 640 EUR
(320 + 320)
8,00 EUR/h
800 EUR
(400 + 400)
10,00 EUR/h
48 EUR
12 EUR/h
KIDS 6 - 7 rokov 600 EUR
(300 + 300)
7,50 EUR/h
760 EUR
(380 + 380)
9,50 EUR/h
44 EUR
11 EUR/h
GIRLS 8 - 9 rokov 560 EUR
(280 + 280)
7,00 EUR/h
720 EUR
(360 + 360)
9,00 EUR/h
40 EUR
10 EUR/h
QUEENS 10 - 11 rokov 3 120 780 EUR
(390 + 390)
6,50 EUR/h
960 EUR
(480 + 480)
8,50 EUR/h
60 EUR
10 EUR/h
TEENS 12 - 14 rokov 720 EUR
(360 + 360)
6,00 EUR/h
900 EUR
(450 + 450)
8,00 EUR/h
54 EUR
9 EUR/h
GROUP 15 - 19 rokov 660 EUR
(330 + 330)
5,50 EUR/h
840 EUR
(420 + 420)
7,50 EUR/h
48 EUR
8 EUR/h
PROFI 20 - 25 rokov 1,5 60 300 EUR
(150 + 150)
5,00 EUR/h
460 EUR
(230 + 230)
7,00 EUR/h
48 EUR
8 EUR/h

*Ročné školné sa uhrádza v dvoch splátkach – po mesiac.
Pri nástupe v priebehu roka uhrádzate z ročného poplatku len alikvotnú čiastku.

Latino Dance - Ženy

OBDOBIE POČET LEKCIÍ
idúcich po sebe
EUR/h
1 tanečná lekcia = 90 minút
ročné predplatné
50% zľava
36 lekcií 432 EUR ˇ
8 EUR/h x 36 lekcií x 1,5 h
cca 6 mesiacov
29% zľava
25 lekcií 300 EUR
10 EUR/h x 20 lekcií x 1,5 h
cca 3 mesiace
14% zľava
10 lekcií 180 EUR
12 EUR/h x 10 lekcií x 1,5 h
jednorázový vstup 1 lekcia 24 EUR
16 EUR/h x 1,5 h
súkromné lekcie 1 osoba • 50 EUR/h/osoba
2 osoby • 40 EUR/h/osoba
3 osoba • 30 EUR/h/osoba

Ročné predplatné je možné uhradiť v dvoch splátkach. V prípade zrušenie ročného predplatného v priebehu kurzu
– 50% storno zo zostávajúceho počtu lekcií ku dňu odhlásenia.

Fitness & Relax - Ženy

AKTIVITA CIEĽ POPIS AKTIVITY CENA
TABATA spaľovanie
spevňovanie
vysokointenzívny intervalový tréning 8 EUR 1. vstup v týždni
6 EUR 2. vstup v týždni
TONING spevňovanie
formovanie
posilňovanie vlastnou váhou
HEALTHY BODY strečing
uvoľnenie
zdravé a funkčné telo

Na tieto lekcie sa prihlasuje zaslaním správy (sms alebo whatsup) na 0905 557113 do 12.00 h v deň konania lekcie.
Ak pošlete správu po 12.00 h, alebo prídete na cvičenie bez prihlásenia, doplatok 2 EUR.