Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

Credibly synthesize visionary systems before functionalized channels. Dynamically enable intermediated relationships through.

Rozvrh

Pripravujeme

Rozvrh na školský rok 2023/24

PO 8:00 - 15:00
sála na prenájom
15:30 - 16:55
LA DANSA GROUP
vek 13 - 17
17:00 - 17:55
LA DANSA GIRLS
vek 9 - 10
18:00 - 19:25
LA DANSA QUEENS
vek 11 - 12
19:30 - 21:00
LATINO DANCE PRE ŽENY
začiatočníčky
UT 8:00 - 15:30
sála na prenájom
16:00 - 16:55
LA DANSA BABY
vek 3 - 4
17:00 - 17:55
LA DANSA MINI
vek 5 - 6
18:00 - 18:55
LA DANSA KIDS
vek 7 - 8
19:30 - 20:30
TABATA *
ST 8:00 - 15:00
sála na prenájom
15:30 - 16:55
LA DANSA GROUP
vek 13 - 17
17:00 - 17:55
LA DANSA GIRLS
vek 9 - 10
18:00 - 19:25
LA DANSA QUEENS
vek 11 - 12
19:30 - 21:00
LATINO DANCE PRE ŽENY
začiatočníčky
ŠT 8:00 - 15:30
sála na prenájom
16:00 - 16:55
LA DANSA BABY
vek 3 - 4
17:00 - 17:55
LA DANSA MINI
vek 5 - 6
18:00 - 18:55
LA DANSA KIDS
vek 7 - 8
19:30 - 20:30
TONING *
PI 8:00 - 15:30
sála na prenájom
16:00 - 16:55
ZUMBA PRE DETI *
vek 5 - 8
17:00 - 17:55
ZUMBA PRE DETI *
vek 9 - 12
18:00 - 20:00
LA DANSA PROFI
vek 13 - 17
19:30 - 21:00
sála na prenájom
NE 8:00 - 15:30
sála na prenájom
19:30 - 21:00
LATINO DANCE PRE ŽENY
pokročilé

* Na lekcie označené hviezdičkou sa prihlasuje zaslaním správy (sms alebo whatsup) na 0905 557113 do 12.00 h v deň konania lekcie.