Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

Credibly synthesize visionary systems before functionalized channels. Dynamically enable intermediated relationships through.

Tanečná výuka deti

  • Domov
  • Tanečná výuka deti

Deti vo veku 2 – 9 rokov sú v našej tanečnej škole rozdelené do viacerých vekových a výkonnostných kategórii:
BABY vek 2 – 3, MINI vek 4 – 5, KIDS vek 6 – 7 a GIRLS vek 8 – 9 rokov.

Deti trénujú 2-krát týždenne 1 hodinu. Náročnosť tréningov a choreografií je prispôsobená vekovej kategórii. Mladšie deti sa učia hravou formou, na staršie už sú kladené vyššie nároky. 

Tréningy sú prioritne zamerané na výuku moderných latinskoamerických tancov – salsa, merengue, mambo, samba, cumbia. Okrem týchto základných tanečných štýlov je súčasťou tréningov aj technika tanca (balet alebo gymnastika) a výuka moderných, štýlových choreografií na aktuálne a známe hudobné hity.

Od dievčat vyžadujeme, aby si doma trénovali a opakovali všetko nové, čo sa na tréningu naučili. Bez domácich tréningov progres nie je možný. 

Škola je známa svojou náročnosťou ale súčasne i láskavým a ľudským prístupom. Ponúkame zodpovednosť a spoľahlivosť a rovnaký prístup žiadame aj od detí a ich rodičov. V škole dohliadame na pekné vzájomné vzťahy a slušné vystupovanie. Deti sa tak učia správnym sociálnym návykom a okrem telesných dispozícii tak pozitívne formujú aj svoju osobnosť.